EL VI CONTINENTE - Exposición Colectiva en Barcelona


Des de la diversidad d'origen i la recerca d' un diàleg Patricia Fernández ha reunit a Barcelona obras d' artistes de : Argentina, Brasil, Xile, Cuba, Canadà, Espanya, Estats Units, França , Mèxic, Nova Zelanda, Perú y Regne Unit.