AKAWARA Gallery

ABOUT WOMEN EXHIBITION IN GERMANY

La instalación de Arte Postal ABOUT WOMEN volverá a presentar su colección completa esta vez en la ciudad germánica de Karlsruhe. El centro artístico Gedok acoge una de las muestras más extensas de mail art del mundo sobre el tema de la mujer. Más de 2000 postales enviadas por correo ordinario a la creadora del proyecto, la artista peruana Katia Muñoz.

Este proyecto colaborativo se viene desarrollando desde 2010, más de 500 artistas respondieron las diferentes convocatorias  que se lanzaron a través del Colectivo femenino Virtual Proyecto Art-esencia. "Cosas de Mujeres", "Mujeres: Secretos y Confidencias", "Extrañas en el Paraíso: Mujer y migración" -han sido los títulos de estas convocatorias, generando y entrecruzando muchos ejes temáticos como: la violencia machista, los prejuicios, la cosificación del cuerpo femenino, la fecundidad, la belleza, etc 

El objetivo de este proyecto es itinerar la exhibición y generar dialogo y reflexión sobre los temas aun pendientes con el tema de género, la lucha por la igualdad y al mismo tiempo visibilizar la obra de tantos artistas, hombres y mujeres, artistas o no, creativos todos que tienen algo que decir. Son con todas estas obras que se ha creado este muro femenino, que por partes susurra, por partes grita... pero sin duda siempre nos dice algo y no deja indiferente.

La embajadora del proyecto en Alemania es Gloria Keller, artista participante  que ha sido la mediadora y coordinadora de la exposición con el centro Gedok, para ella nuestro mayor agradecimiento.

ABOUT WOMEN se ha exhibido en diferentes galerías, museos y centros de arte de diversas ciudades de Europa como Amsterdam, Lugo, Barcelona, Madrid y de Colombia en Sudamérica. 

The installation of Mail Art ABOUT WOMEN will once again present its complete collection this time in the Germanic city of Karlsruhe. The Gedok art center hosts one of the most extensive examples of mail art in the world on the subject of women. More than 2000 postcards sent by ordinary mail to the creator of the project, the Peruvian artist Katia Muñoz.

This collaborative project has been developed since 2010, more than 500 artists responded to the different calls that were launched through the Women's Virtual Collective Proyecto Art-esencia. "Women's issues", "Women:Secrets and Confidences", "Strangers in Paradise:women and migration" - these have been the titles of these calls, generating and intersecting many thematic axes such as: macho violence, prejudice, the commodification of the female body, fertility, beauty, etc

The objective of this project is to tour the exhibition and generate dialogue and reflection on the issues still pending with the theme of gender, achieve equality and at the same time make visible the work of so many artists, men and women, artists or not, all creatives that They have something to say. They are with all these works that this feminine wall has been created, that by whispers, by parts it screams ... but without a doubt always it says something to us and it does not leave indifferent

The ambassador of the project in Germany is Gloria Keller, participant artist who has been the mediator and coordinator of the exhibition with the Gedok center, for her our greatest gratitude.

ABOUT WOMEN has been exhibited in different galleries, museums and art centers in various European cities such as Amsterdam, Lugo, Barcelona, Monzón, Madrid and Colombia in South America.

About Women 2017 - Ronda Barcelona Gallery


About Women 2015 
Museo Interactivo de Historia de Lugo [MIHL]Ver más en Website and Galería online


The Magnificent Seven-POLAND


 The Magnificent Seven 
 7 International artists in Galeria33 
 Ostrow-Poland
Curators :Beata Pflanz - Krysztof Ryfa 
Artists:
Uczestniczki wystawy:
Rosemary Casidy Buswell (Anglia)
Agnieszka Dobrek (Polska)
Bożena Kuzio-b (Polska)
Mariola Landowska (Polska/Portugalia)
Katia Munoz (Hiszpania/Peru)
BEAta Pflanz (Polska)
Natalia Wegner (Polska)

Siedem wspaniałych
Szukanie inspiracji w życiu, w świecie obok jest codziennością wielu artystów. Otoczenie: ludzie, zdarzenia, kolory, mijane bilbordy i reklamy – nawet te, których się widzieć i słyszeć nie chce, po prostu wszystko, wpływa na proces twórczy artysty. To Jego Świat. Wydaje się to oczywiste, trywialne, jednak tylko pozornie. Bo, jak porównać świat Indian Amazonii, do naszego? Jak się ma koloryt Portugalii, czy Hiszpanii do zimowej aury Polski?
Czy lutowe angielskie żonkile, to to samo co śnieżna zima tutaj? To tylko przykłady i można je mnożyć w nieskończoność. Chodzi mi tylko o to, by uświadomić sobie to, że nasza rzeczywistość jest polską rzeczywistością, inną od portugalskiej, hiszpańskiej, angielskiej, czy indiańskiej. Mamy różne postrzeganie świata: kochamy inne rzeczy, jesteśmy wierni innym kolorom, smakom i zwyczajom. I to jest właśnie czyste piękno, że gdzie indziej jest…. inaczej! Po prostu!
I oto moje „artystyczne siostry”, jak o sobie mawiamy, artystki, z którymi w większości wystawiałyśmy wielokrotnie w Hiszpanii, a także w Portugalii itd.,są w Polsce, w Ostrowie Wielkoposkim, w Galerii 33. Cieszę sią, że są tutaj.
Rosemary Casidy Buswell (Anglia), Agnieszka Dobrek (Polska), Bożena Kuzio-b (Polska), Mariola Landowska (Polska/Portugalia), Katia Munoz (Hiszpania/Peru), BEAta Pflanz (Polska), Natalia Wegner (Polska), to siedem światów tworzących swój niepowtarzalny własny, we wspaniałej i gościnnej przestrzeni Galerii 33.
I nie na darmo już starożytni twierdzili, że SIEDEM, jest magiczne i kompletne! Że to CAŁOŚĆ.

Rosemary, tym razem, zainspirowała się urokami Wenecji, barwami i jej aurą. Stworzyła cały cykl obrazów pełnych światła i koloru.
Agnieszka na co dzień obserwuje świat z wysokości 11 tys m i z tej perspektywy zatrzymuje uchwyconą w niezwykłych kadrach matkę Ziemię.
Bożena tworzy zwiewne obrazy (również) na tkaninie, nadając im niecodzienny wymiar, kiedy mogą być obserwowane z każdej strony.
Mariola od lat „ucieka” do Indian Amazonii, w poszukiwaniu pierwotnego piękna i człowieczeństwa, przenosi ich świat: kształty, rytuały i kolor na swe płótna.
Katia – Peruwianka, która od lat mieszka w Barcelonie, jest pełna kolorów z natury. Inaczej nie mogło by być. Stąd – bez względu na to co tworzy, kolor jest tu najistotniejszym elementem.
Natalia, w tylko sobie znany sposób potrafi zdefiniować swój horyzont. Misternie zbiera faktury i barwy, tworzy własny obraz świata i chowa go za szybą. Może po to, by stworzony piękniejszym, już takim pozostał?
BEAta (czyli ja), prezentowałam w Galerii 33 wielkie formaty pełne barw, mocne w odbiorze. Tym razem pokazuję też moje drugie, bardziej refleksyjne, stonowane oblicze i przestrzenne „tkane” obrazy.
Magiczne SIEDEM.
Siedem Wspaniałych– ale, strzelać nie będziemy, jak w słynnym westernie. No, może tylko energią i kolorem. Bo, przecież do tytułu podchodzimy z uśmiechem i dystansem.

co-kurator BEAta Pflanz

The Magnificent Seven
Finding inspiration in life, in the nearby world is the everyday life of many artists. Our surroundings: people, events, colours, billboards and advertisements – even those things we do not want to see and hear, everything, affects the creative process. It’s our World. It seems obvious, even trivial, but only seemingly…..because, how does one compare the world of Amazonians to ours? How are the colours of Portugal or Spain different to the winter weather of Poland? Are the English daffodils of February the same as the winter snow here? These are just examples and can be multiplied indefinitely. My point is that we must realise that our reality is a Polish reality, different from Portuguese, Spanish, English or Indian. We have different perceptions of the world: we love other things, we are faithful to different colours, flavors and customs. This is pure beauty, we celebrate these differences…….
And here I present my „artistic sisters”, as we call ourselves, the artists with whom we mostly exhibit in Spain and Portugal, are now here in Poland, in Ostrów Wielkopolski, at Gallery 33. I am very happy that they are here . Rosemary Cassidy Buswell (England), AgnieszkaDobrek (Poland), BożenaKuzio-b (Poland), Mariola Landowska (Poland/Portugal), Katia Munoz (Spain / Peru), Natalia Wegner (Poland) and myself, BEAtaPflanz (Poland), seven different worlds creating a unique exhibition in the wonderful and hospitable space of Galeria 33. It is no surprise that the ancients claimed that SEVEN was a magical number, and here we are:
Rosemary – a citizen of the world, loves travelling. This time, she was inspired by the charms of Italy, Ravenna, Venice, Florence and Tuscany. She has created a series of images full of light and colour, hidden stories, evoking an aura and a sense of place.


Agnieszka, on a daily basis, observes the world from the height of 11 thousand metres, and from this perspective, she captures Mother Earth in her extraordinary frames. She has an uncanny sense of immortalising „this moment”, and gives her photographs a new, and spiritual dimension.
Bożena creates paintings, and also works on fabric. She curves reality and deprives it of its obviousness, adding further meanings to her work, so they can be observed from every perspective.
For many years, Mariola has been „fleeing” to the Indians of the Amazon, in search of their original beauty and genuine humanity. She translates their world, their shapes, rituals, and colours on to her canvases. Her paintings are full of life, of people and animals.
Katia, is a Peruvian girl, who has lived in Barcelona for many years. Her paintings are also full of colours from nature. No matter what she creates, colour is the most important element. With an unusual sense, she can show nostalgia and the atmosphere of a place in her work.Natalia, in her own known way, can define her horizon. She intricately collects invoices and colours, creates her own image of the world and hides it behind the glass, maybe making it even more beautiful……
And lastly myself, BEAta…..I have previously exhibited in Gallery 33, large format paintings full of colour, strong and „cosmic” in conception. This time I am showing my second, more reflective and subdued side, and also my spatial „woven” images. The Magnificent Seven – but, we will not shoot from the hip, as in the famous Western, well, maybe only energy and colour. Because, after all, we approach the title of this show with a smile and our sense of humour!
BEAtaPflanz
co-curator
Rosemary Cassidy Buswell – English translation

SPIRAL
Art installation by Rosemary cassidy Buswell /UK
 Exhibition in Poland🤩 -👉The Magnificent Seven is a success
 because we celebrate art together!!
  Una vez más la experiencia de inaugurar en Polonia 🇵🇱 ha sido maravillosa. 
Gente linda haciendo arte y cultura es la mejor combinación.Some people are talking about my paintings, love it!! 

Una de las cosas que más he disfrutado y la mayoría de las veces he echado de menos en una inauguración es ver la interacción con la gente generada a través de tu obra. 
Ver como la miran, la admiran y dan sus puntos de vista, discuten y comentan... 
Es maravilloso ser testigo de esto, ellos no necesitan de explicaciones, 
ni identificar nada, perciben, sienten y lo expresan... 
Así de simple puede ser y es disfrutar de la creación de otra persona. 
Me siento realmente agradecida y satisfecha por esta experiencia. 

TALLERS OBERTS 2018
TALLER ABIERTO & WORKSHOP DE ARTE POSTAL
 Y COLLAGE CREATIVO #AboutWomen


Katia Muñoz ArtStudio participa de la edición de Tallers Oberts 2018 de la ciudad de Barcelona los días 11, 12 y 13 de Mayo. 
Disfruta de un espacio creativo y del taller experimental que te dará un acercamiento al movimiento artístico del Arte Postal, crear tus propias postales y participar con tu obra en las próxima exposición del proyecto colaborativo internacional de arte postal sobre la Mujer en Alemania.

El taller estará abierto al publico en general el viernes 11 de mayo de 14h a 21h. El sábado 12 y domingo 13 de mayo de 11h a 21h.

Horario de la actividad:
Viernes 11 de mayo >> 17,30h a 20.00h
Sábado 12 de mayo >> 17,00h a 19,30h

Taller creativo está dirigido a jóvenes y adultos amantes del arte, con o sin conocimientos artísticos.
Precio: 5€ >> incluye material.
Inscripción previa por Whatsapp >> 603506040


Más información Aquí  

 

OPEN STUDIO [EN FEMENÍ] :: POBLENOU


Celebramos pero seguimos en la lucha por la igualdad! Una manera de hacerlo es tendiendo puentes de dialogo entre arte y sociedad. 

En conmemoración del mes internacional de la mujer abriré mi estudio para visitarlo y poder disfrutar de una exhibición de arte con enfoque de género, con obras de mi autoría, así mismo como obras de diversos artistas que conforman mi colección particular. 

Además, me es muy grato exponer gran parte de la colección del proyecto internacional colaborativo de Arte Postal sobre la mujer, que consta de más de dos mil postales enviadas por mas de 500 artistas de todo el mundo.

Los espero los días 10 y 24 de marzo del presente año, de 11h. a 20h. en mi casa/taller de Poblenou -Barcelona. 

Coordinemos tu visita por 
Whatsapp: 603506040 
Email: katiamunyoz@gmail.com


We celebrate but we continue in the fight for equality! One way to do this is by building bridges of dialogue between art and society.
In commemoration of the International Women's Month, I will open my studio to visit it and be able to enjoy an art exhibition with a gender focus, with works by my authorship, as well as works by various artists that make up my private collection.

In addition, I am very happy to exhibit a large part of the collection of the international collaborative project of Mail Art about Women, which consists of more than two thousand postcards sent by more than 500 artists from around the world.
I look forward to the 10th and 24th of March of this year, from 11am. at 8pm. in my house / workshop in Poblenou -Barcelona.
Let us coordinate your visit
Whatsapp: 603506040 
Email: katiamunyoz@gmail.com

INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT ABOUT WOMEN
WOMEN: SECRETS & CONFIDENCES 
WOMEN’S ISSUES
 STRANGERS IN PARADISE


The following project proposes a new reading oriented to the reflection between art, gender and multiculturalism. We want to focus on the multiple ways of being, feeling and perceiving the woman at the present time, under the look and sensibility of artists and creatives from around the world with the respective connotations of their cultural and social differences.

Our calls are aimed at men and women, children and adults, artists or not, creatives that after all interact to build bridges of communication between art and society through mail art, with which we create an installation of contemporary female identity.

Being a woman, besides being a biological fact, is a cultural and historical fact. That's why our final purpose is to show new perspectives through the possibilities offered by the artistic creations.

About the Female Virtual Collective Art-essence Project:
The Female Virtual Collective Art-essence Project is an artistic, social and protest project created by the artist Katia Muñoz. One of its main objectives is to contribute to the visibility of artists, especially women creators, create a network of information and encourage interaction between artists on the theme of Woman.

The International Mail Art Project on Women is a multidisciplinary project that begins with virtual calls, inviting creative men and women, to send their postcards tapped to be part of the overall installation that travels through different cities and being exposed in our on line galleries.

This project began in 2010, to date there have been several calls with the titles: "Women: Secrets and Confidences", "Women’s Issues" and "Strangers in Paradise", the latter is focused on Women and Migration.

The installation has been exhibited in numerous exhibitions in different cities from Spain, such as Barcelona, Madrid, Valdemoro, Castellón and Huesca in Arteria - Contemporary Art Fair.

Women’s Issues, third call launched from Colombia in South America, was exhibited at the Art Museum of the University of the Magdalena, in the city of Santa Marta, and the Municipal Institute of Culture and Tourism of Bucaramanga-Santander.

Strangers in Paradise, our fourth call, begins its tour at the Cultural Center of Spanish speakers of the city of Amsterdam, Holland.

So far we have received more than 1500 postcards with the participation of nearly 500 artists from all continents. A true interaction between artists, the entire installation is a female wall that tells us, sometimes loudly, sometimes muttering, a compendium of senses and contemporary feminine worldviews.

El siguiente proyecto propone una nueva lectura orientada a la reflexión entre arte, género y multiculturalismo. Queremos enfocar las múltiples maneras de ser, sentirse y percibir a la mujer en la época actual, bajo la mirada y la sensibilidad de artistas y creativos de todo el mundo con las respectivas connotaciones de sus diferencias culturales y sociales.

Nuestras convocatorias están dirigidas a hombres y mujeres, niños y adultos, artistas o no, creativos que al fin y al cabo interactúan tendiendo puentes de  comunicación  entre el arte y  la sociedad a través del arte postal, con las cuales vamos creando una instalación de identidad femenina contemporánea.

Ser mujer, además de ser un hecho biológico, es un hecho cultural e histórico. Es por eso que nuestro propósito final es mostrar nuevas perspectivas a través de las posibilidades que nos brindan las creaciones artísticas.

Sobre el Colectivo Femenino Virtual Proyecto Art-esencia:
El Colectivo Femenino Virtual Proyecto Art-esencia es un proyecto artístico, social y reivindicativo establecido por la artista Katia Muñoz.  Uno de sus principales objetivos es contribuir a la visibilidad de los artistas, sobre todo mujeres creadoras, generar una red de información y  promover la interacción entre artistas sobre el tema de la Mujer.
El Proyecto Internacional de Arte Postal sobre la Mujer es un proyecto multidisciplinar que comienza con las convocatorias virtuales, invitando a los creativos, hombres y mujeres, a enviar sus postales intervenidas para ser parte de la instalación general que viaja por diferentes ciudades y ser expuestas en nuestras Galerías online.
Este proyecto surgió en el 2010, hasta la fecha se han realizado varias convocatorias con  los  títulos: “Mujeres: Secretos y Confidencias”,  “Cosas de Mujeres” y “Extrañas en el Paraíso”, centrada esta última en  la Mujer y la Migración.

La instalación se ha expuesto en numerosas exhibiciones en diferentes ciudades de España, como Barcelona, Madrid, Valdemoro, Castellón y Huesca, en Arteria - Feria de Arte Contemporáneo.
Cosas de Mujerestercera convocatoria lanzada desde Colombia en Sudamérica, se expuso en el Museo de Arte de la Universidad del Magdalena,  en la ciudad de Santa Marta, y en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga-Santander.
Extrañas en el Paraíso, nuestra cuarta convocatoria, inicia su itinerancia en el Centro Cultural de Hispanohablantes de  la ciudad de Amsterdam, Holanda.
Hasta el momento se han recibido más de 1500 postales con la participación de casi 500 artistas provenientes de todos los continentes. Una verdadera interacción entre artistas, la instalación al completo es un muro femenino que nos cuenta, a ratos  a gritos, a ratos murmurando, un compendio de sentidos y visiones del mundo femenino contemporáneo.


EXPOSICIÓN CREADORAS PERUANAS EN ESPAÑA


El Consulado General del Perú en Barcelona 
tiene el agrado de invitar a la inauguración 
de la exposición colectiva de pintura 
ARTE DE LA MUJER PERUANA EN ESPAÑAArtistas Participantes

Vilma Fajardo
Magdalena Giesecke
Gabriella Lozada
Isabelle de Kergal
Katia Muñoz
Olga Zapata
Mª del Carmen Eyzaguirre 
Estaré presentando mi obra 

LA  PALABRA  INCOMPLETA
De la serie: Espacios Deseados
Oleo / lienzo
100 x 100 cm.
2015Dirección: Av. Tarragona 108-110-112.  08015. Barcelona. 
Fecha: Lunes 19 de marzo de 2018  Hora: 17:30 a 19:00 hrs. 
Se ruega confirmar su asistencia : consulado@consulperubarcelona.com 
La exposición podrá ser visitada por el público en general desde el martes 20 de marzo al miércoles 28 de marzo, de 10 a 14 horas.

ART EN FEMENÍ 2018 :: BARCELONA


EXPOSICIÓN COLECTIVA CON ENFOQUE DE GÉNERO

El servicio de Deportes y Juventud del ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat organiza cada año con motivo del día 8 de marzo, "Día Internacional de la Mujer", una exposición de arte enfocada desde la perspectiva de género, en su amplio sentido.

Comisario: Garbi Kw

AUDITORI BARRADAS
Del 8 de marzo al 8 de abril de 2018
Inauguración: Jueves, 8 de de marzo / 20h.
Rambla de Just Oliveras 56. Hospitalet de LLobregat. Barcelona.


AUTORRETRATO-ESTAMOS HECHOS DE HISTORIAS
Retrato Íntimo

Acercamiento al “ser” más íntimo y real de nosotros mismos.
El autorretrato es el ejercicio más profundo que pueda hacer un artista,
 una oportunidad de expresar con honestidad de qué estamos hechos, 
nuestras raíces, nuestros vacíos, esencias y pasiones. Retrato íntimo de mi sentir femenino.


© Katia Muñoz
Oleo / lienzo
60 x 60 cm.
2017